KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________

Pozvánka na Valnou hromadu KPaCHP, z.s. pořádanou v neděli dne 9.prosince 2018
Vážení členové Klubu přátel a chovatelů pudlů, z.s., srdečně vás zveme na Valnou hromadu KPaCHP, z.s. ,
 která se bude konat v neděli dne 9. prosince 2018 od 11.00 hodin v salonku U krbu hotelu Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9.

Program jednání valné hromady:

1/ Zahájení
2/ Volba orgánů Valné hromady
3/ Informace členům KPaCHP, z.s.
4/ Schválení hospodaření za uplynulý rok
5/ Rozhodnutí o členských příspěvcích na rok 2018
6/ Diskuze, dotazy, různé
7/ Usnesení valné hromady
8/ Závěr

Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu.


Unhošť, 8.11.2018

Vlasta Grünfeldová

předsedkyně KPaCHP, z.s.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky